Voor degene die tekst uit krantenknipsel niet kan lezen....

EINDHOVEN - Geen tromgroffel, geen harmonie om haar uitgeleide te doen. Het afscheid van zuster Tine Vink vond gevoelsmatig al plaats toen ze voor het laatst zorg in de Sint Trudokerk. 'Met pijn in het hart' nam ze afscheid van het Strijps Kerkkoor en de parochie. Dat was met Pinksteren. En nu woont zuster Vink (73) alweer een kleine week in Den Bosch. In het moederhuis van de congregatie Dochters van Maria en Joseph.Met Tine Vink vertrok de laatste 'Zuster van de Choorstraat uit Eindhoven. Haar congregatie DMJ die - die hij velen beter bekend is onder haar volksnaam - speelde in Eindhoven vanaf 1930 een belangrijke rol in de daklozenzorg en in het speciaal onderwijs voor doven. Met haar vertrek sloot zuster Tine automatisch een gedenktwaardig hoofdstuk af van de kerkelijke geschiedenis van de stad. Zuster Tine Vink, geboren en getogen in Schiedam, werkte op een makelaarskantoor alvorens ze in 1962 bj het Instituut voor Doven in St. Michielsgestel aan de slag ging als kinderverzorgster. Daar leerde ze de Zusters van de Choorstraat kennen. Vijf jaar later trad ze in. Tine Vink werd reglieus gevormd in Tilburg, waar zij samen met jonge zuster van allerlei andere orders en congregaties haar godsdienst onderricht kreeg. Novicaat 'nieuwe stijl' heette dat. Na die periode verhuisde ze wederom naar het doveninstituut, waar ze kwam wonen in een groep van acht zusters. Vanuit kinderverzorging groeide zuster Tine in een adminstratieve baan, op het slechthorendeninstituut St. Marie in Eindhoven, eveneens gesticht door de Zusters van Choorstraat.
Na jaren op en neer pendelen vroeg en kreeg zij in 1987 toestemming om in haar eentje in Eindhoven te wonen. In die tijd ontwikkelde zich in een vriendschapsband tussen haar en zuster Prisca, intussen overleden. in 1989 werd zuster Tine gekozen in het algemeen bestuur van haar congregatie en voortaan reisde zij de omgekeerde weg van Eindhoven richting Den Bosch. Na 2003 hoefde dat een tijdlang niet meer en greep zuster Tine de kans om haar woonomgeving Strijp en de parochie Sint Trudo beter te leren kennen. Zij was al lid van het toenmalige Sint Trudo Koor. De Zusters van de Choorstraat hadden in Strijp ook het Theresiapension voor oudere zusters. Toen dat sloot en de bewoonsters naar Den Bosch en Nuland vertrokken, bleven er drie alleenwonende zusters in Strijp over, onder wie jonge zuster Tine. In 2007 werd zij opnieuw gekozen in het algemeen bestuur Congregatie en vorig jaar werd haar mandaat verlengd. Mede vanwege die functie heeft zij besloten om zich bij haar medezusters te voegen.   

Reactie plaatsen

Reacties

Dorine
7 jaar geleden

Ik ken haar zo goed als mijn oude groepleidster. Zij is wel veranderd, andere gezicht.

Frans van Rijn
7 jaar geleden

Hallo Jan Keizer

Kan je bovenstaande artikelen vergroten, want het is helemaal onleesbaar. Je bent toch een graficus, al ben je nu een gepensioneerde graficus, toch weten die noch hoe het vergroten moet kunnen!!! De lezers zullen het fijn vinden als het goed leesbaar is.